Over MediaBron.nl

Mediabron koppelt journalisten aan passende bronnen. Journalisten vinden zo snel en eenvoudig de juiste mensen voor hun teksten. En mensen zelf bieden zich eenvoudig aan voor artikelen in de media. Om zo hun kennis te etaleren, een bedrijf aandacht te geven of gewoon omdat ze het leuk vinden.

Dit alles doet Mediabron via Twitter, omdat dit medium hiervoor zeer geschikt is. Met name voor journalisten levert het snel nieuws op. Ook bronnen zijn eenvoudig te vinden. Echter, is hun eigen netwerk vaak beperkt en sluit de kennis en interesses van mensen in dat netwerk niet altijd aan bij het artikel.

In dat gat springt @Mediabron. Het Twitter-account staat centraal bij deze dienst. Journalisten plaatsen hun oproep aan Mediabron. Bronnen (mensen die graag in de media willen komen) volgen het account en reageren op de oproepen die zij interessant vinden. Zo koppelt Mediabron deze personen aan elkaar.

Mediabron is een initiatief van pr- en communicatiebureau LVTPR. Met @MediaBron willen we een grote groep journalisten en bronnen bedienen. @MediaBron is dan ook een open kanaal en kan door iedereen gevolgd worden. Van pr-bureaus tot communicatieverantwoordelijken bij bedrijven en individuen die denken een bron te kunnen zijn voor de media.

Meer informatie:
LVTPR
Cas Heuvelmans / Charly Lammers van Toorenburg
Tel: +31 (0)30 65 65 070
E-mail: MediaBron@lvtpr.nl